HANÁK TROUBKY

Dětský folklorní soubor Hanáček a Hanák - omladina

Folklorní soubor Hanáček – přípravka

Členové folklorního souboru Hanáček se každé čtvrteční odpoledne schází v Kulturním domě v Troubkách, svůj volný čas věnují lidovým písničkám, tancům a tradicím.

Hanáček má od začátku školního roku 2015 dvě taneční složky. Pro nejmladší děti je to Hanáček - přípravka. Náplň přípravky je přizpůsobena věku dětí a také momentálnímu naladění taneční drobotiny. V průběhu zkoušky vystřídáme několik činností. Od pohybových her přes rytmizaci říkadel, čtení pohádek, zpívání písniček, rozcvičku, tancování se často dostaneme i k tomu nejpřirozenějšímu, a to je vyprávění o tom, jak se děti mají a na co se těší. Každé dítě má svůj čas, kdy se začne s chutí věnovat nějaké zájmové činnosti. O tom svědčí i to, že v přípravce se schází děti od dvou do pěti let a společně vytváří sladěnou skupinu, na kterou je radost pohledět. Mezi dětmi z Troubek vítáme i děti z Henčlova a Břestu, které do souborů dojíždějí. Na zkoušku přípravky chodí s dětmi i rodiče, jejichž přítomnost je někdy nezbytná a mně samotné velmi pomáhá. Všem rodičům děkuji za ochotu a přízeň, které si nesmírně vážím.

 

Folklorní soubor Hanáček

Po rozdováděných dětech z přípravky nastupují na taneční parket neméně veselí členové Hanáčku. Zvuk zvonečku oznamuje zahájení zkoušky. Děti se seběhnou a vytvoří hemžící se chumel, který netrpělivě čeká na „honičku“. Po hře se pustíme do taneční průpravy, zpívání a tancování. Na podzim každého roku připravujeme nové tanečné pásmo, jehož premiéra se odehrává na tradičním Posezení u cimbálu. V letošním roce jsme nazkoušeli taneční pásmo s názvem „Škola“. Děti se naučily říkadla a písně se školní tematikou, pilně trénovaly hanácký krok a taneční choreografii. Odměnou za vynaložené úsilí jim byl potlesk všech návštěvníků již zmiňovaného Posezení u cimbálu, ale také potlesk a obdiv zahraničních stážistů, kteří v měsíci únoru pobývali na naší základní škole. Společně jsme měli možnost představit lidovou kulturu naší země. Věřím, že vzniklé fotografie ze setkání krojovaných dětí a hostů z Japonska, Egypta, Číny, Jordánska, Brazílie a Gruzie obletí svět a vytvoří pěknou vzpomínku na Českou republiku, Moravu a kraj Hané. V jarních měsících nezahálíme, stále zdokonalujeme taneční kroky, v písničkách pilujeme hanácké nářečí a užíváme si legraci při nejrůznějších hrách.

Čas strávený ve společnosti obou tanečních skupin je velmi příjemný a obohacující. Obě souborové složky vyžadují krojovou a organizační péči, o kterou se velmi svědomitě stará Maruška Gabrhelíková (roz. Vojtková), Míša Lužná a rodiče všech členů.

 

Hanák – omladina

Na začátku měsíce října roku 2015 učinili zástupci souboru Hanák nábor na druhém stupni troubecké základní školy. Reakce žáků na nabídku učit se lidové tance a písně byly velmi rozpačité, proto mé očekávání z první zkoušky bylo také velmi nejisté a po pravdě jsem nedávala velkou šanci vzniku nové taneční skupiny z řad dospívajících mladých lidí. Mé pochyby vyvrátila hned první zkouška, která byla naprosto úžasná, a každé následující setkání s „omladinou“ mi dokazuje, že tanec a zpěv je pro nás velmi přirozený a dokáže lidi sbližovat a vytvářet přátelské vztahy. Hanák – omladina je parta 10 tanečních párů, která za půl roku udělala nesmírný kus práce. Během hodinového tanečního maratonu zaznívá sálem nekonečné rytmické počítání tanečních kroků, opakující se slůvko znova je v nelibosti. Veškerá tato disciplína je však doprovázena smíchem a spontánním potleskem tanečníků, kteří se navzájem podporují. Jelikož jsme folklorní soubor, je nutné vystupovat v kroji, což se na začátku jevilo jako problém. V souborovém inventáři jsme nenašli deset dívčích a deset chlapeckých krojů. Na první vystoupení jsme si museli část krojů zapůjčit v Kralicích, kde působí soubor Klas Kralice na Hané a s nímž máme přátelské vztahy.

S nedostačující krojovou vybaveností jsme se však popasovali statečně. Maruška Gabrhelíková si vzala tento úkol za svůj, kroje se začaly došívat. Odbornou konzultaci, jak mladé tanečníky obléknout, poskytla paní Vitoslavská a paní Symerská. Kroje došívala paní Tomšů, s níž stále aktivně spolupracujeme. Všem zmiňovaným dámám srdečně děkuji a věřím, že jejich práci oceňuje mnoho nadšenců pro lidovou kulturu. Děkuji Obecnímu úřadu Troubky, za podporu, poskytování prostorového zázemí a v neposlední řadě finanční příspěvky, díky nimž můžeme kroje pořizovat a obnovovat. Soubor Hanák – omladina je velmi živelná skupina, které se na zkouškách věnují tanečníci ze souboru Hanák Ivetka Černošková a Martin Jehlář. Oběma děkuji a těším se na další taneční lekce. Mé poděkování patří také hanácké muzice souboru Hanák, která nás už léta doprovází a báječně nám „hraje pod nožky“.

Skupina tanečníků z „omladiny“ zakončuje čtvrteční hanácké odpoledne, v sále kulturního domu se rozhostí ticho. Loučíme se slovy za týden ahoj, a tak se i stane. Za týden se opět setkáváme a tančíme.

 

Všichni, kteří máte zájem přidat se k nám, jste srdečně vítáni.

Každý čtvrtek v sále KD Troubky

Hanáček – přípravka – od 16.00 hod. do 16.45 hod.

Hanáček – od 16.45 hod. do 17.30 hod.

Hanák – omladina – od 17.30hod. do 18.30 hod.

 

                                                                                              Eva Vojtková, vedoucí souboru

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Vojtek Kout 258/12
751 02 Troubky
+420 602 552 909